Kimppaomistaminen

Sekä Talli Tähtisilmän että Team Hermanian kimppojen tiedotus tapahtuu pääasiassa Facebookin ja WhatsApp-ryhmän kautta. Lisäksi kimpoilla on käytössä perinteinen keskustelu foorumi (poistumassa) ja esimerkiksi kokouskutsut toimitetaan myös sähköpostilla.

Molemmissa kimpoissa hevonen on kimpan omaisuutta ja yhteisomistus on voimassa toistaiseksi eli kunnes yhteisomistuksen jäsenet eli osakkaat päättävät purkaa sopimuksen.

Jokainen kimpan jäsen allekirjoittaa yhteisomistussopimuksen, jossa määritellää yhteisomistuksen pelisäännöt. Varsinaisia vuosikokouksia on yksi, jossa päätetään yhteisomistussopimuksen mukaisesti kimpan asioista. Lisäksi ylimääräisiä kokouksia voidaan kutsua koolle tarpeen mukaan. Äänestystä vaativissa asioissa jokaisella kimpan jäsenellä on yksi ääni riippumatta siitä, kuinka monta 5% osuutta omistaa.

Talli Tähtisilmä

Talli Tähtisilmässä on tällä hetkellä 18 osakasta, joista kahdella on kaksi osuutta (10 %) ja lopuilla yksi (5 %). Yhden osuuden kuukausimaksu (osuusmaksu/kulukorvaus) on tällä hetkellä 50 €. Kuukausimaksuilla katetaan hevosen ja kimpan kulut.

Talli Tähtisilmä on perustettu vuonna 2015.

Team Hermania

Team Hermaniassa on tällä hetkellä 12 osakasta, joista osalla on useampia osuuksia. Yhden osuuden kuukausimaksu (osuusmaksu/kulukorvaus) on tällä hetkellä 60 €. Kuukausimaksulla katetaan hevosen ja kimpan kulut.

Team Hermania on perustettu vuonna 2013.

Lue lisää ravihevosen kimppaomistamisesta.